Lunchbijeenkomst – Februari 2019

Schulden en laaggeletterdheid – in 3 stappen naar een productievere werknemer!

Wat heeft productiviteit nu te maken met schulden of laaggeletterdheid zult u nu waarschijnlijk denken. Het antwoord daarop: heel veel!

Mensen met schulden kunnen vaak hun hoofd niet goed bij hun werk houden. Ze maken fouten, leveren minder productie en melden zich vaker ziek. Bovendien lopen bedrijven het risico op diefstal en fraude.

Taalproblemen zijn oorzaak van 10% van de zware ongevallen in de procesindustrie. Het verbeteren van taalvaardigheden onder werknemers leidt tot minder fouten en dus minder herstelwerkzaamheden met bijbehorende kosten omdat werknemers efficiënter, effectiever en zelfstandiger kunnen werken.


Enkele cijfers:
 • Landelijk heeft 15% van de huishoudens problematische schulden (1,4 miljoen huishoudens, waarvan 1,2 miljoen geen schuldhulp krijgt). Vertaald naar Landgraaf gaat het om 2.795 huishoudens met problematische schulden.
 • 62% van de werkgevers heeft werknemers met schulden.
 • Dit kost € 13.000,- per werknemer per jaar (20% minder productiviteit, 7 dagen extra ziekteverzuim, 3 uur verwerken loonbeslag).
 • Laaggeletterdheid kost de Nederlandse samenleving meer dan 1 miljard per jaar.
 • 18% van de bevolking van 16 jaar en ouder is laaggeletterd.
 • Binnen Landgraaf is 8 tot 11% van de beroepsbevolking laaggeletterd: dit zijn 2.300 mensen in de leeftijd van 16 tot 65 jaar.

Hoeveel werknemers heeft u in dienst?

Wat kosten de schulden van uw werknemers u per jaar?

Hoeveel fouten worden er binnen uw bedrijf gemaakt omdat mensen niet goed kunnen lezen? En, wat kost u dat?

Als werkgever heeft u er alle belang bij dat de geletterdheid van uw werknemers verbeterd en zij weer grip krijgen op hun financiële situatie. En u kunt hier een belangrijke bijdrage aan leveren!


Hoe?
 1. Zie dat er iets aan de hand is
 2. Ga het gesprek aan
 3. Schakel ondersteuning in

Tijdens deze themalunch willen wij u hiervoor handreikingen geven.


Het programma:
 • Na het welkomstwoord door Robert Beckers volgt er een introductie van het onderwerp door wethouder Alex Schiffelers.
 • In een filmpje van “LetterliefdeParkstad” verteld André over zijn ervaring om laaggeletterd te zijn en welke mogelijkheden hij krijgt wanneer hij toch de stap neemt om naar school te gaan.
 • Inge Elzer van Stichting Lezen en Schrijven geeft ons een snelcursus herkennen en doorverwijzen.
 • Mijn werknemer heeft schulden, wat nu? Guus Kösters van Welsun en Roger Vranken van de Kredietbank Limburg vertellen wat zij voor u als werkgever en uw werknemer kunnen betekenen.
 • En tot slot vertelt werkgever Fred Dijk van WSP Parkstad/WOZL vanuit zijn ervaringen als werkgever.
 • De bijeenkomst, die plaatsvond bij Bei d’r Joep, hebben we daarna afgesloten met een gezamenlijke lunch

Download hier de factsheet en hier het naslagwerk van deze bijeenkomst.