Over KIDL

Wat is KIDL?

Meer over Kontaktgroep Industrie & Dienstverlening Landgraaf

De Kontaktgroep Industrie & Dienstverlening Landgraaf richt zich op kleine en (middel)grote bedrijven in de industriële en zakelijke dienstverlening die een zakelijke betrokkenheid hebben bij Landgraaf en die geïnteresseerd zijn in het uitwisselen van informatie in een informele sfeer.

Onze doelstelling

Het verbeteren en faciliteren van de contacten tussen bedrijven in de industrie en dienstverlening in en rondom Landgraaf.

Gevarieerd ledenbestand

KIDL is trots op haar gevarieerde ledenbestand waarvan de inmiddels meer dan 100 leden afkomstig zijn uit de meest uiteenlopende branches binnen de dienstverlening en industrie.

Netwerken in informele sfeer

Luister naar inspirerende sprekers, neem een kijkje achter de schermen van innovatieve bedrijven en breid tegelijkertijd uw zakelijke netwerk uit, in een informele sfeer.

connect met ons netwerk

Onze netwerk evenementen

Op verschillende manieren probeert KIDL het contact tussen haar leden te faciliteren en te stimuleren. Traditiegetrouw begint het jaar met een nieuwjaarsborrel en ook gedurende het jaar worden informele borrels georganiseerd. Daarnaast organiseert KIDL 3 tot 4 keer per jaar een (lunch)bijeenkomst waarbij sprekers worden uitgenodigd of een bedrijf wordt bezocht. Na afloop is er een lunch of borrel om zo nieuwe relaties te laten ontstaan en bestaande relaties te onderhouden. Vaste prik is ook het jaarlijkse nazomerevenement waarvoor u een hele dag bent uitgenodigd. Deze dag sluiten wij steeds af met een heerlijk diner in een toprestaurant.

Tevens is er jaarlijks een bijeenkomst met onze zuster contactgroepen Business in Brunssum (voorheen KIDB) en KIDK (Kerkrade). Om nog meer synergie te creëren, zijn wij een samenwerking aangegaan met de Ondernemersvereniging Strijthagen & Abdissenbosch.

KIDL Lidmaatschap

KIDL stelt zich niet op als belangenvereniging, hiertoe verwijzen wij graag naar de ondernemersverenigingen zoals de Ondernemersvereniging Strijthagen & Abdissenbosch.

Het KIDL heeft, zoals eerder aangegeven, het onderhouden van (in)formele contacten (sociëteitsgedachte) tot doelstelling. Bij deze contacten is steeds een afvaardiging van de gemeente Landgraaf aanwezig. Het KIDL hecht grote waarde aan deze contacten met de gemeente.

Het KIDL is een stichting zonder winstoogmerk en daarom zijn onze jaarlijkse contributie kosten alleszins bescheiden. De contributie is vastgesteld op € 125,- per lidmaatschap.

KIDL verbindt

Ervaar het KIDL netwerk. Word nu lid!