Lunchbijeenkomst – November 2018

Lezing door Marc van den Berg (RM), bedrijfsmakelaar en taxateur bij MVGM

Na een korte inleiding over het bedrijf MVGM (grootste vastgoedbeheerder van Nederland), neemt Marc ons mee in een boeiende en interessante lezing in de wereld van het bedrijfsonroerend goed en de ontwikkelingen die hierin plaatsvinden in Parkstad.

Download deze presentatie hier.

Hij start met een moment van bezinning: het flinke overschot aan winkel- en kantoorruimten in onze regio wordt onder de loep genomen. Ondersteunt door diagrammen en cijfers van de gemeente Heerlen (die in bepaalde mate ook representatief zijn voor de gemeente Landgraaf) laat hij zien wat dit voor de regio betekent.

Door de demografische-, economische-, technologische- en maatschappelijke ontwikkelingen in de winkelmarkt ziet hij een functieverandering van de fysieke winkels.

Daarnaast is er een aanbodoverschot van kantoor- en industriële ruimten in de regio.

Hiervoor is een oproep tot sturing gedaan richting overheden om huur- en waardedalingen van het vastgoed zoveel mogelijk te beperken.

Het veranderen van de gebruikersvraag, wens tot flexibiliteit (zowel in gebruik als in contract) en de focus tot kostenbeheersing zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Het doel van dit alles is het behoud van leefbaarheid en versterken van kwaliteit in de vastgoedvoorraden. Waar sprake is van overschot zal men moeten verdunnen in de bestaande voorraden en d.m.v. herbestemmen bijdragen aan verbetering van het gebruik en de functionaliteit van de bestaande locaties.

Na een bedankje door KIDL bestuurslid Peter Jeurissen en het aanbieden van een wijntje aan Marc van den Berg wordt de lezing afgesloten met een lunch verzorgd door Joep Weijers.