Agenda

Lunchbijeenkomst

Donderdag 4 april 2019

 

 

Business Innovatie Team Limburg

 

John Janssen, Business Innovatie Manager van het Business Innovatie Team Limburg, neemt jullie mee in zijn presentatie in de ontwikkelingen binnen de maatschappelijke omgeving en wat dit doet met Ondernemend Limburg.

 

Tevens legt hij uit welke rol er is weggelegd voor het Business Innovatie Team Limburg om Ondernemend Limburg hierin uit te dagen, te verbinden, te coachen en te financieren.

 

De bijeenkomst vindt plaats in de Winselerhof, Tunnelweg 99, 6372 XH Landgraaf.

 

Het programma voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 

11.45 uur  
Ontvangst

 

12.00 uur  
Lezing door John Janssen

 

13.00 uur  
Gezamenlijke lunch

 

14.00 uur  
Einde bijeenkomst

 

Vriendelijk verzoeken wij u ons vóór donderdag 28 maart aanstaande via jossette.vanaggelen@rd4.nl te laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn.

 

 

 

 

Let op: Onderstaande data zijn onder voorbehoud!

 

 

Najaarsbijeenkomst

Vrijdag 27 september 2019

Meer info volgt.

 

 

Lunchbijeenkomst

Donderdag 7 november 2019

Meer info volgt.

 

 

 

 

De foto's van voorgaande bijeenkomsten zijn te vinden in het archief.       

 

downloads presentaties

Factsheet eenvoudige taal voor laaggellerden

> Download

 

Naslagwerk laaggeletterdheid

> Download

`

Presentatie Marc van den Berg

> Download

 

Presentatie Wiertz  -

Grensoverschrijdend werken

> Download

 

Presentatie Eigen regie op

gezond werk!

> Download

 

Presentatie de Gezonde Basisschool van de Toekomst

> Download

 

Presentatie Bart Nieuwenhuis - Meerwaarden met Diensten

> Download

 

Presentatie PALET

> Download

 

Presentatie Zelle & Zo

> Download

 

Presentatie VAZOM

> Download

 

Presentatie WMO - Sociaal domein

> Download

 

Presentatie Ondernemen

met sociale netwerken

> Download

 

Presentatie Jos Maas

Hogeschool Zuyd

> Download

 

Presentatie Roel Luijten Flexibilisering vennootsschapsrecht

> Download

 

Presentatie BDO Belastingplan 2013

> Download

 

Presentatie Vondenhoff Sijben

> Download

 

Presentatie Tjeu Scholtes Care & Coach Connection

> Download

 

Presentatie IBA

> Download

 

Presentatie Parkstad Limburg

WTTC prijs 2016

> Download

 

Presentatie HaCo-project

door Thei Jacobs

> Download

 

Presentatie Rd4

door Guy Drummen

> Download