Agenda

Lunchbijeenkomst

Donderdag 21 februari 2019

 

 

Themalunch schulden en laaggeletterdheid

 

In drie stappen naar een productievere werknemer!

 

Wat heeft productiviteit nu te maken met schulden of laaggeletterdheid zult u nu waarschijnlijk denken. Het antwoord daarop: heel veel!

 

Mensen met schulden kunnen vaak hun hoofd niet goed bij hun werk houden. Ze maken fouten, leveren minder productie en melden zich vaker ziek. Bovendien lopen bedrijven het risico op diefstal en fraude.

 

Taalproblemen zijn oorzaak van 10% van de zware ongevallen in de procesindustrie. Het verbeteren van taalvaardigheden onder werknemers leidt tot minder fouten en dus minder herstelwerkzaamheden met bijbehorende kosten, omdat werknemers efficiënter, effectiever en zelfstandiger kunnen werken.

 

Tijdens de bijeenkomst zullen wij nader ingaan op de cijfers en laten wij u als werkgever zien dat u er alle belang bij heeft dat de geletterdheid van uw werknemers verbeterd en zij weer grip krijgen op hun financiële situatie krijgen.

 

De stappen die van belang zijn om een belangrijke bijdrage te leveren zijn:

 

1. Zie dat er iets aan de hand is

2. Ga het gesprek aan

3. Schakel ondersteuning in

 

Tijdens deze themalunch willen wij u hiervoor handreikingen geven.

 

 

Programma

 

11.45 uur

Ontvangst

 

12.00 uur

  • Introductie/ welkom door wethouder Schiffelers
  • Filmpje “LetterliefdeParkstad”
  • Een werkgever aan het woord, Fred Dijk van WSP/WOZL verteld vanuit zijn ervaringen als werkgever
  • Snelcursus herkennen en doorverwijzen door Inge Elzer van de stichting Lezen en Schrijven
  • Mijn werknemer heeft schulden, wat nu? Guus Kösters van Welsun en Roger Vranken van de Krediet Bank Limburg vertellen u wat zij voor u en uw werknemer kunnen betekenen
  • Afsluiting door wethouder Schiffelers

 

13.15 uur 

Gezamenlijke lunch

 

14.00 uur

Einde bijeenkomst

 

 

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij Bei d’r Joep, Park ter Waerden, Sportlaan 7 te Landgraaf.

 

 

Vriendelijk verzoeken wij u ons vóór donderdag 14 februari aanstaande via jossette.vanaggelen@rd4.nl te laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn.

 

 

 

 

Let op: Onderstaande data zijn onder voorbehoud!

 

 

Lunchbijeenkomst

Donderdag 4 april 2019

Meer info volgt.

 

 

Najaarsbijeenkomst

Vrijdag 27 september 2019

Meer info volgt.

 

 

Lunchbijeenkomst

Donderdag 7 november 2019

Meer info volgt.

 

 

 

 

De foto's van voorgaande bijeenkomsten zijn te vinden in het archief.       

 

downloads presentaties

Presentatie Marc van den Berg

> Download

 

Presentatie Wiertz  -

Grensoverschrijdend werken

> Download

 

Presentatie Eigen regie op

gezond werk!

> Download

 

Presentatie de Gezonde Basisschool van de Toekomst

> Download

 

Presentatie Bart Nieuwenhuis - Meerwaarden met Diensten

> Download

 

Presentatie PALET

> Download

 

Presentatie Zelle & Zo

> Download

 

Presentatie VAZOM

> Download

 

Presentatie WMO - Sociaal domein

> Download

 

Presentatie Ondernemen

met sociale netwerken

> Download

 

Presentatie Jos Maas

Hogeschool Zuyd

> Download

 

Presentatie Roel Luijten Flexibilisering vennootsschapsrecht

> Download

 

Presentatie BDO Belastingplan 2013

> Download

 

Presentatie Vondenhoff Sijben

> Download

 

Presentatie Tjeu Scholtes Care & Coach Connection

> Download

 

Presentatie IBA

> Download

 

Presentatie Parkstad Limburg

WTTC prijs 2016

> Download

 

Presentatie HaCo-project

door Thei Jacobs

> Download

 

Presentatie Rd4

door Guy Drummen

> Download