Pepernoten treffen 1 december 2017

 

Vrijdag 1 december jl. hebben wij genoten van het eerste Pepernoten treffen!

 

Bekijk hieronder de foto-impressie van deze gezellige bijeenkomst bij C-mill in Heerlen.

 

 

 

Nazomerbijeenkomst 6 oktober 2017

 

Vrijdag 6 oktober jl. hebben wij weer genoten van de KIDL-nazomerbijeenkomst.

 

Deze dag hebben we kennisgemaakt met innovatie in allerlei aspecten en de historie beleefd van mooie ambachten.

 

Bij CHILL Labs te Geleen (Chemelot Innovation and Learning Labs) stellen ze een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving beschikbaar waar bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling van kennis en nieuwe producten.

 

Aansluitend hebben we een bezoek gebracht aan de Jezuïtenberg, een uniek onderaards voormalig klooster en tegenwoordig museum en rijksmonument in de Cannerberg in Maastricht. Het is een van de mooiste bewerkte kalksteengroeves ter wereld, gemaakt tussen 1860 en 1960.

 

Van de Cannerberg zijn we naar de Apostelhoeve in Maastricht gegaan. Hier is in 1970 de wijngaard aangelegd, maar al veel eerder hebben hier druiven gestaan. De wijncultuur rond Maastricht is geen nieuw verschijnsel. In de Romeinse tijd was het drinken van wijn in deze streken heel gewoon.

 

De dag hebben we afgesloten met een heerlijk diner restaurant Infini in Wahlwiller.

 

Lunchbijeenkomst 6 juli 2017

 

Voor lunchbijeenkomst van 6 juli jl. hadden wij Carla Peters, MAACwerk, uitgenodigd. Zij heeft ons ondernemers geïnformeerd over (ziekte)verzuim, verzuim dat we willen voorkomen én behandelen als het er is. Carla is onafhankelijk specialist op het gebied van arbeidsdeskundige- en arbozaken.

 

Het zit in het DNA van Carla Peters dat zij iedere dag weer opnieuw en op uiteenlopende gebieden in positieve uitkomsten wil denken en als de situatie erom vraagt nieuwe oplossingen te bedenken. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden opereert ze als dan ook sparringpartner en neemt ze iedere specifieke situatie persoonlijk aan en door.

 

Tijdens de bijeenkomst heeft zij haar kennis en ervaringen ook met betrekking tot wet- en regelgeving en mogelijkheden hierin gedeeld en ons verder geïnformeerd over de meest actuele zaken omtrent (ziekte)verzuim.

 

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden bij Bei d'r Joep, Park ter Waerden te Landgraaf.

 

downloads presentaties

Presentatie Happy Stress

Yunify

> Download

 

Presentatie Business Innovatie

Team Limburg

> Download

 

Factsheet eenvoudige taal voor laaggellerden

> Download

 

Naslagwerk laaggeletterdheid

> Download

`

Presentatie Marc van den Berg

> Download

 

Presentatie Wiertz  -

Grensoverschrijdend werken

> Download

 

Presentatie Eigen regie op

gezond werk!

> Download

 

Presentatie de Gezonde Basisschool van de Toekomst

> Download

 

Presentatie Bart Nieuwenhuis - Meerwaarden met Diensten

> Download

 

Presentatie PALET

> Download

 

Presentatie Zelle & Zo

> Download

 

Presentatie VAZOM

> Download

 

Presentatie WMO - Sociaal domein

> Download

 

Presentatie Ondernemen

met sociale netwerken

> Download

 

Presentatie Jos Maas

Hogeschool Zuyd

> Download

 

Presentatie Roel Luijten Flexibilisering vennootsschapsrecht

> Download

 

Presentatie BDO Belastingplan 2013

> Download

 

Presentatie Vondenhoff Sijben

> Download

 

Presentatie Tjeu Scholtes Care & Coach Connection

> Download

 

Presentatie IBA

> Download

 

Presentatie Parkstad Limburg

WTTC prijs 2016

> Download

 

Presentatie HaCo-project

door Thei Jacobs

> Download

 

Presentatie Rd4

door Guy Drummen

> Download

Gezamenlijke lunchbijeenkomst KIDL - BiB 23 mei 2017

 

Dit jaar waren wij voor de gezamenlijke bijeenkomst te gast bij Reinigingsdiensten Rd4.

Het thema van deze bijeenkomst was: Van Afval Naar Grondstof (bekijk hier)

 

Hierin heeft Guy Drummen, manager Verkoop Rd4 ons meegenomen in de ontwikkelingen van een lineaire economie naar een circulaire economie.

De traditionele lineaire economie is gebaseerd op ogenschijnlijk onbeperkt beschikbare grond- en hulpstoffen, de vervaardiging van producten en het verbruik door afnemers. Dit model, waarvan de eindfase van een product niet ‘hergebruik’ maar ‘vernietiging’ is, loopt tegen haar grenzen aan.

Van ‘maagdelijke’ grondstoffen, die nog niet eerder gebruikt zijn, is maar een beperkte voorraad en ook schone lucht en water worden schaarser. Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het beter om te kiezen voor het groeipad van de circulaire economie. In de circulaire economie staan productie, innovatie én hergebruik centraal met als doel het hergebruik van producten en grondstoffen zoveel mogelijk te vergroten en waarde vernietiging zoveel mogelijk te verkleinen.

Ook biedt het hergebruik van grondstoffen uit afval kansen op het gebied van werkgelegenheid met mogelijkheden in de regio.

 

Na afloop van de inleiding hebben we de locatie, waaronder de volgende afdelingen bekeken:

  • Assortimentsbeheer; waar alle kringloopgoederen en de BEST-tas worden gesorteerd voor een tweede leven
  •  Technische dienst; onderhoud van het wagenpark en de inzamelmiddelen
  • Op- en overslag; oud papier en karton wordt gesorteerd en in balen van ca. 700 kg geperst en waar het PMD-afval in afzetcontainers wordt geperst om afgevoerd te worden naar de verwerkers.

 

De bijeenkomst hebben we afgerond met een heerlijke lunch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HaCo programma

Voorafgaande aan de presentatie van Rd4 heeft de heer Thei Jacobs, coördinator van het Eijkhagen Charlemange College een presentatie (bekijk hier) verzorgd over de HaCo stage (HavistenCompetent). Leerlingen uit 4 havo lopen enkele dagen stage in het kader van dit programma dat erop gericht is leerlingen een beeld te geven van vervolgopleidingen in het HBO en de daaraan gekoppelde beroepskeuze.

Het verzoek van de heer Jacobs aan de ondernemers is het beschikbaar stellen van een stageplaats.

 

Stehtisch treffen 20 april 2017

 

Bekijk hieronder de foto-impressie van deze gezellige bijeenkomst bij Restaurant Pomerol.

Wandel/lunchbijeenkomst 21 maart 2017

 

door onze leden Fatima El Hasnaoui * (Echt Talent) en Xandra Haas (coöperatie Horizontaal & Xafier HRM)

 

Tijdens deze inspirerende lunchbijeenkomst die gehouden werd in en rondom Restaurant Schrieversheide heeft Xandra Haas de KIDL leden kennis laten maken met het verder ontwikkelen van je eigen regie voor een gezonde werkomgeving & ondernemerschap. Gezondheid en welzijn zijn immers het echte duurzame succes van een organisatie.

 

Na de inleidende lezing werd er een korte wandeling gemaakt op de Brunssummerheide. Tijdens deze wandeling werd er in kleine groepjes het eigen pad naar gezond werk verder besproken met als motto: kom vanuit jezelf in beweging ten behoeve van jouw gezondheid, ontwikkeling in je werk en persoonlijk ondernemerschap. om deze inspiratie over te brengen op jouw collega’s of personeel.

 

De boeiende en actieve bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke gezonde lunch.

 

* Fatima El Hasnaoui (Echt Talent) was helaas door ziekte verhinderd.

 

 

KIDL Nieuwjaarsbijeenkomst - 12 januari 2017

 

Op donderdag 12 januari was de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst en dit keer zijn we naar de landelijk gelegen Brasserie de Watertoren gegaan.

 

Na een toespraak van onze voorzitter Jo Mulders en een interessante rede door Burgemeester Raymond Vlecken, hebben we samen getoost op het nieuwe jaar.

 

Daarna hebben we gezellig met elkaar bijgepraat, dit alles onder het genot van een drankje en hapje.