Lunchbijeenkomst - donderdag 3 december 2015

 

Deze bijeenkomst stond in het teken van het Energie akkoord en PALET.

 

Parkstad Limburg heeft de ambitie om in 2040 een duurzame energie neutrale regio te zijn. Dit betekent dat alle energie die in 2040 nodig is, in de eigen regio wordt geproduceerd. Hiervoor dient enerzijds energie bespaart te worden, anderzijds dienen duurzame energiebronnen in productie genomen te worden. Bij dit laatste moet gedacht worden aan zon, wind, biomassa en aardwarmte.

 

Door alle Parkstadgemeenten is hiervoor in september 2013 een zogenaamd PALET akkoord getekend, deze afkorting staat voor Parkstad Limburg Energie Transitie.

De industrie is een belangrijke stakeholder binnen dit project, enerzijds vanwege zijn omvangrijke energieconsumptie anderzijds vanwege het aanwezige besparingspotentieel.

Naast een omvangrijke taak, liggen ervoor het bedrijfsleven ook enorme kansen in dit PALET traject.

 

Voorbeelden van grotere projecten onder de leden zijn o.a. Heuschen & Schrouff en Reinigingsdiensten Rd4. Heuschen & Schrouff gaat een PV-installatie realiseren, waar ook burgers en bedrijven aan kunnen deelnemen, om energie af te nemen. Reinigingsdiensten Rd4 heeft sinds 2014 een PV-installatie.

 

Voor meer informatie over PALET kunt u graag contact opnemen met Ronald Bouwers Projectleider Duurzaamheid van gemeente Landgraaf of Coenraad op den Kamp van LuxPark.

 

KIDL Nazomerbijeenkomst - vrijdag 25 september 2015

 

Het was weer een gezellige en interessante bijeenkomst. Op het programma stond een stukje Nederlandse historie; het bezoek aan de kasteelruïne en de gerestaureerde kasteeltoren in het landschap van de “Heerlickheit Montfort”. Vervolgens een bedrijfsbezoek aan de Barge Terminal Born (onderdeel van de Waalhaven group). Zij bieden een complete en geavanceerde service in voorraadbeheer, transshipment en maintenance van volle en lege (zee)containers.

 

De dag hebben we afgesloten in de prachtige ambiance van Kasteeltje Hattem. Zij hebben ons daar verwend met een heerlijk diner.

 

Allen bedankt voor jullie gezelligheid!

 

Lunchbijeenkomst  KIDB - KIDL - donderdag 18 juni 2015

 

Op 18 juni heeft Nils Zelle [Zelle & Zo] een presentatie gegeven over Business Design in Landgoed ‘Overste Hof’.

 

Aan de hand van een inspirerende lezing heeft hij ons meegenomen naar de nieuwe wereld vol veranderingen die ons iedere dag weer raken? Hoe blijf je hierin onderscheidend en ontwikkel je een kansrijke business?

 

Via een kleurrijke presentatie heeft Nils Zelle ons laten zien wat het belang is van deze zoektocht op basis van werkelijke klantinzichten. Wat is van werkelijke waarde voor je [potentiële] klant? Hoe kom je daar achter? Welke tools zijn daarvoor beschikbaar? Middels deze link kunt u de inspirerende lezing downloaden en nog een keer tot u laten doorwerken.

 

downloads presentaties

Presentatie Happy Stress

Yunify

> Download

 

Presentatie Business Innovatie

Team Limburg

> Download

 

Factsheet eenvoudige taal voor laaggellerden

> Download

 

Naslagwerk laaggeletterdheid

> Download

`

Presentatie Marc van den Berg

> Download

 

Presentatie Wiertz  -

Grensoverschrijdend werken

> Download

 

Presentatie Eigen regie op

gezond werk!

> Download

 

Presentatie de Gezonde Basisschool van de Toekomst

> Download

 

Presentatie Bart Nieuwenhuis - Meerwaarden met Diensten

> Download

 

Presentatie PALET

> Download

 

Presentatie Zelle & Zo

> Download

 

Presentatie VAZOM

> Download

 

Presentatie WMO - Sociaal domein

> Download

 

Presentatie Ondernemen

met sociale netwerken

> Download

 

Presentatie Jos Maas

Hogeschool Zuyd

> Download

 

Presentatie Roel Luijten Flexibilisering vennootsschapsrecht

> Download

 

Presentatie BDO Belastingplan 2013

> Download

 

Presentatie Vondenhoff Sijben

> Download

 

Presentatie Tjeu Scholtes Care & Coach Connection

> Download

 

Presentatie IBA

> Download

 

Presentatie Parkstad Limburg

WTTC prijs 2016

> Download

 

Presentatie HaCo-project

door Thei Jacobs

> Download

 

Presentatie Rd4

door Guy Drummen

> Download

2e Stehtisch treffen 29 mei 2015

1e Stehtisch treffen 27 maart 2015

 

Het 1e “Stehtisch Treffen” van KIDL ligt alweer een week achter ons. En het is nog wat vroeg om al meteen een 2e “Stehtisch Treffen” in te plannen maar het was wel erg gezellig! Dank aan alle leden die vrijdag 27 maart het “Stehtisch Treffen” tot een succes hebben gemaakt.

 

Voor de leden die er niet bij konden zijn, hebben we maar een boodschap; zorg dat je erbij bent als we het volgende “Stehtisch Treffen” organiseren. Voorzover we goed geluisterd hebben naar de aanwezige leden, werd het initiatief zeer gewaardeerd en past het geheel in de informele sfeer van KIDL.

 

Wij willen dit nieuwe initiatief dan ook graag voortzetten en vervolg geven. Nadere details zijn nog niet bekend maar in de loop van het jaar zullen wij jullie graag uitnodigen voor wederom een “Stehtisch Treffen” buiten de reguliere bijeenkomsten om. Gewoon om gezellig bij te praten aan het einde van de week, onder het genot van een drankje en een hapje, samen met collega ondernemers / dienstverleners de week goed afsluiten.

Nieuwjaarsbijeenkomst KIDL 26 februari 2015

 

Donderdag 26 februari jl. was hebben wij het nieuwjaar nog een keer gevierd. Anders dan andere jaren, niet traditioneel begin januari, maar gekoppeld aan het Chinees Nieuwjaar.

 

2015 is volgens de Chinezen het jaar van de geit, wat staat voor verantwoordelijkheidsbesef, mededogen en creativiteit. En ook al mekkeren geiten, dit is géén jaar voor gemekker, maar voor nadenken en koers bepalen. Die herbezinning is ook nodig want de oude wereld kraakt intussen in haar voegen. Overal wordt de macht van bestaande structuren en monopolies uitgedaagd, omzeild en ondergraven. Als consumenten nemen we in het doe-het-zelf kapitalisme het heft steeds meer in eigen hand. We zijn immers beter geïnformeerd en geëquipeerd dan ooit tevoren. Als burgers zoeken we elkaar steeds meer op , want ‘wij’ is het nieuwe ‘ik’.

Een jaar van veranderingen. En deze zult u de komende tijd dan ook gaan ervaren. Dus houdt uw mail en onze website in de gaten!

 

Een gezellige bijeenkomst, die wij mochten houden bij Heuschen & Schrouff, in een prettige ambiance. Waarvoor nogmaals onze dank aan alle betrokkenen bij Heuschen & Schrouff.

Trends 2015 - Het jaar van de Geit