Lunchbijeenkomst KIDL 27 november 2014

 

Donderdag 27 november 2014 was er weer een lunchbijeenkomst van het KIDL bij het Sport & Leisurepark, tevens op de locatie van het sportpark Strijthagen.

 

De bijeenkomst stond in het teken van het Sociaal domein. Wethouder Harry Leunessen gaf een inleiding over de veranderingen per 01 januari 2015 in het kader van de wet Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet.

 

Aansluitend heeft mevrouw Natalie Savelsbergh van de Vrije Akademie ZOM in een zogenaamde ’10 minuten pitch’ de akademie kort voorgesteld en aangegeven welke mogelijkheden er in het algemeen zijn en voor bedrijven in het bijzonder.

 

Beide lezingen kunt u terugkijken aan de hand van de bijgevoegde presentaties.

 

De bijeenkomst hebben we zoals gebruikelijk afgesloten met een heerlijke lunch.

KIDL Nazomerbijeenkomst op vrijdag 26 september 2014

 

Met genoegen kijken we terug op een dagje Maastricht!

 

Op deze dag hebben we een bezoek gebracht aan het project “A2 Maastricht”, zijn we geïnformeerd over en hebben we en kijkje kunnen nemen in het zeer geavanceerde en duurzame gebouw van Enexis en hebben we de dag afgesloten met een diner in het voormalige Kruisherenklooster.

 

Na een heerlijke lunch bij Minli Bedrijven zijn we per touringcar naar Maastricht vertrokken. Daar aangekomen zijn we naar de 3e etage van het Informatiecentrum A2 Maastricht gegaan voor een presentatie het project en een rondleiding gehad over een deel van het daadwerkelijke traject.

 

Nadat de enthousiaste gidsen uitverteld waren, zijn we naar Enexis aan de Beatrixhaven gegaan. Ons KIDL-lid Coenraad op den Kamp heeft ons hier geïntroduceerd in de wereld van duurzaam bouwen.

 

Enexis beheert een groot deel van het elektriciteits- en gasnet in Nederland. Het bedrijf produceert zelf geen energie, maar wil wel een voortrekkersrol spelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Reden om in Maastricht en Venlo nieuwe, duurzame vestigingen te bouwen. In het bouwprogramma van eisen was uitdrukkelijk opgenomen dat de gebouwen energieneutraal moeten zijn. Dit vinden we o.a. terug in de isolatie en energiecentrale; een combinatie van energie uit de aarde en zonnepanelen. Aan de hand van een presentatie en rondleiding hebben we ons hiervan een beeld kunnen vormen.

 

Het laatste deel van de dag zijn we gestart met een welkomstdrankje in de Wine bar Rouge & Blanc van het voormalige 15e eeuwse Kruisherenklooster en kerk. Voor het heerlijke diner hebben we plaatsgenomen op de Entresol in het midden van de kerk, onder hemelse creaties in een schitterende entourage.

downloads presentaties

Presentatie Happy Stress

Yunify

> Download

 

Presentatie Business Innovatie

Team Limburg

> Download

 

Factsheet eenvoudige taal voor laaggellerden

> Download

 

Naslagwerk laaggeletterdheid

> Download

`

Presentatie Marc van den Berg

> Download

 

Presentatie Wiertz  -

Grensoverschrijdend werken

> Download

 

Presentatie Eigen regie op

gezond werk!

> Download

 

Presentatie de Gezonde Basisschool van de Toekomst

> Download

 

Presentatie Bart Nieuwenhuis - Meerwaarden met Diensten

> Download

 

Presentatie PALET

> Download

 

Presentatie Zelle & Zo

> Download

 

Presentatie VAZOM

> Download

 

Presentatie WMO - Sociaal domein

> Download

 

Presentatie Ondernemen

met sociale netwerken

> Download

 

Presentatie Jos Maas

Hogeschool Zuyd

> Download

 

Presentatie Roel Luijten Flexibilisering vennootsschapsrecht

> Download

 

Presentatie BDO Belastingplan 2013

> Download

 

Presentatie Vondenhoff Sijben

> Download

 

Presentatie Tjeu Scholtes Care & Coach Connection

> Download

 

Presentatie IBA

> Download

 

Presentatie Parkstad Limburg

WTTC prijs 2016

> Download

 

Presentatie HaCo-project

door Thei Jacobs

> Download

 

Presentatie Rd4

door Guy Drummen

> Download

Gezamenlijke lunchbijeenkomst donderdag 12 juni 2014

 

“Bedrijfsbezoek Hendrik Bedrijven Brunssum“

 

Dit jaar hebben we samen met het KIDB een interessant bezoek gebracht aan Hendrik Bedrijven Brunssum.  De heer Pierre Swelsen heeft ons meegenomen in de wereld van het delfstofwinnen en grondstofbereiding.

 

Een korte toelichting: hierbij moeten we onder andere denken aan breken, zeven en mengen van de grondstoffen. Vanuit Brunssum worden verschillende grondstoffen waaronder klei, zand, grind, leisteen en breuksteen aan de industrie geleverd. Belangrijke afnemers zijn bedrijven in de keramische industrie, de betonwarenindustrie en in de infrastructuur.

 

Bij Hendrik Bedrijven Brunssum (Groeve Hendrik) wordt jaarlijks 300.000 ton grondstoffen gewonnen door middel van vele hydraulische graafmachines, laadschoppen, dumpers, bulldozers en zeefinstallaties. De tachtig hectare grote groeve, volgestort met mijnsteen uit de mijnen Hendrik en Emma, wordt afgegraven tot twee meter boven het grondwaterpeil. Onder de mijnsteen bevindt zich Brunssummerklei, die gebruikt wordt in de baksteenindustrie. Naast de klei komen ook grind en zand vrij. Deze grondstoffen worden onder andere gebruikt in de bouw en wegenbouw. Zodra de klei, het zand en grind uit de groeve zijn verwijderd, wordt de mijnsteen teruggestort. De mijnsteen werken we af met een grondlaag van 2 meter, zodat er een leeflaag ontstaat. Het terrein wordt op gelijke hoogte met de naastgelegen Waubacherweg gebracht. Een deel van de groeve is al op die manier bewerkt. Tot 2020 is werk gegarandeerd.

 

Als er ergens een plek in Limburg is waar het mijnverleden aan de oppervlakte komt, dan is dat in Brunssum aan de Waubacherweg. De totale oppervlakte gestorte mijnsteen uit de mijnen Hendrik en Emma is 300 hectare. Daarvan graaft Hendrik Bedrijven Brunssum 80 hectare af.

 

Na de toelichting zijn we met huifkarren het terrein gaan verkennen en hebben we kunnen genieten van de vergezichten en omgeving.

 

De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke lunch bij de Golfresidentie te Brunssum.

Lunchbijeenkomst donderdag 20 maart 2014

 

Het thema van deze bijeenkomst was: IBA Parkstad

 

Thierry Goossen, projectmanager IBA Parkstad bij Stadsregio Parkstad Limburg, heeft een inleiding gegeven over IBA; “Internationale Bau Ausstellung” in Parkstad.

 

Op 28 oktober 2013 hebben de afzonderlijke raden van alle Parkstadgemeenten, de Parkstadraad en de provincie Limburg gekozen voor een “Internationale Bau Ausstellung” in Parkstad. Deze zogenaamde IBA Parkstad is de eerste echte IBA in Nederland en heeft tot doel economische, sociale en culturele impulsen aan een gebied in verandering, zoals Parkstad, te brengen. Met vernieuwende bouwprojecten, bijzondere tentoonstellingen, symposia, en innovatieve plannen wordt over een periode van 8 tot 10 jaar gewerkt aan een transformatie van het gebied Parkstad, met als tastbare resultaten een versterkt imago, zichtbare projecten met ruimtelijke en sociale kwaliteit en een economische impuls. Maar ook stimulans van kennis, innovatie en ondernemerschap waarbij IBA Parkstad geen eindpunt is maar een vliegwiel.

Nieuwjaarsbijeenkomst donderdag 9 januari 2014

 

Het was weer een prettige Nieuwjaarsbijeenkomst in het Theater Landgraaf.

 

Na een toost op het nieuwe jaar, een algemene beschouwing, een terugblik op 2013 en vooruitkijkend naar 2014 door onze voorzitter Jo Mulders en onze Burgemeester Raymond Vlecken, hebben we nog gezellig nagepraat met elkaar. En dit alles onder het genot van een drankje en hapje.

 

En ben ik, secretaris Jossette, nog in de bloemetjes gezet als dank voor de inzet in de afgelopen 15 jaren als KIDL-er!

 

Bestuurders hartelijk dank daarvoor, dat heb ik met heel veel plezier gedaan.

 

En ik blijf het ook nog heel graag doen.

 

Bedankt!