Borrelbijeenkomst KIDL 14 november 2013

 

Tijdens deze bijeenkomst heeft Tjeu Scholtes, eigenaar van “Care & Coach Connection: de behandel- en adviespraktijk”, een inleiding gegeven over de “TailorProtocols©”. Dit is een methode om mensen tijdens een selectie en/of coaching traject nog beter te kunnen selecteren/coachen voor en/of bij een passende functie. Met als motto "Inzicht begint bij zelfinzicht" en "De juiste mensen op de juiste plaats". Door de unieke combinatie van fysiotherapie, haptonomie en NLP-coaching, 30 jaar managementervaring en ervaringen in de sportbegeleiding, biedt Care & Coach Connection een breed en bijzonder aanbod aan diensten, is Tjeu al jaren betrokken bij het Nederlandse CP Voetbalteam dat al meerdere malen heeft deelgenomen aan de Paralympics. Tijdens deze bijeenkomst heeft hij ons een blik achter de schermen laten zien van de deelname aan de Paralympics 2012 in London.

 

Voor meer informatie over de Paralympics 2012 in London, kunt u een kijkje nemen via de bijgevoegde PowerPoint presentatie “Paralympics 2012 Londen“ en via de bijbehorende filmpjes:

 

- Aankondiging Paralympics London Promo London 2012

- Samenvatting voetbaltoernooi London

 

Meer informatie over de TaylorProtocols?

 

Na afloop van de bijeenkomst hebben we “Bei d’r Joep”, de onlangs geopende horecagelegenheid bij het Park ter Waerden, nog een nazit gehad met een drankje en hapje.

 

Als toegift heeft Jos van Mil en Marcel Schoenmakers, beiden betrokken bij het Beroepscollege locatie Graafstraat (beter bekend als het Charlemagne College (LTS), locatie Brandenberg), een toelichting gegeven over het project “GeenSchool”. Samen met de leerlingen en docenten hebben zij het initiatief opgepakt om de locatie een metamorfose te geven. En om dit te realiseren vragen ze de hulp in van professionals en vrijwilligers.

 

Meer informatie over dit project?

Nazomerbijeenkomst 2013

 

Op vrijdag 20 september was al weer de nazomerbijeenkomst van het KIDL voor 2013. Een gezellige dag met een interessante rondleiding over de voormalige NS-“Ordensburg” VOGELSANG IP in de Eifel. VOGELSANG IP is de Internationale Plaats (IP) die in 1934 is opgericht als opleidingsplek van het nationaalsocialistische regime en naderhand was dit het centrum van een Britse en vervolgens een Belgische militaire oefenplaats. Vandaag de dag is het een plek voor actief herinneren.

 

Vanaf Hotel Winselerhof zijn we deze dag gezamenlijk per bus vertrokken naar de Rursee waar we een rondvaart hebben gemaakt over de “Eifeler Seenplatte”. Deze ”Eifeler Seenplatte” ligt ten zuiden van Aken midden in het Nationaalpark Eifel de “Rurtalsperre Schwammenauel”, die samen met de Obersee en de Urftsee de bekende “Eifeler Seenplatte” vormt. De “Rurtalsperre” is met 203 miljoen m3 en een oppervlakte van 8 km2 de op een na grootste “Talsperre” van Duitsland. In deze “Sperre” wordt onder andere de drinkwatervoorziening voor ca. 1 miljoen mensen verzekerd en zijn er 2 energiecentrales waar jaarlijks ca. 46 miljoen kWh elektriciteit opwekt.

Aansluitend zijn we dan naar VOGELSANG IP gegaan.

 

De dag hebben we afgesloten met een heerlijk diner in Ristorante Pirandello te Landgraaf.

downloads presentaties

Presentatie Happy Stress

Yunify

> Download

 

Presentatie Business Innovatie

Team Limburg

> Download

 

Factsheet eenvoudige taal voor laaggellerden

> Download

 

Naslagwerk laaggeletterdheid

> Download

`

Presentatie Marc van den Berg

> Download

 

Presentatie Wiertz  -

Grensoverschrijdend werken

> Download

 

Presentatie Eigen regie op

gezond werk!

> Download

 

Presentatie de Gezonde Basisschool van de Toekomst

> Download

 

Presentatie Bart Nieuwenhuis - Meerwaarden met Diensten

> Download

 

Presentatie PALET

> Download

 

Presentatie Zelle & Zo

> Download

 

Presentatie VAZOM

> Download

 

Presentatie WMO - Sociaal domein

> Download

 

Presentatie Ondernemen

met sociale netwerken

> Download

 

Presentatie Jos Maas

Hogeschool Zuyd

> Download

 

Presentatie Roel Luijten Flexibilisering vennootsschapsrecht

> Download

 

Presentatie BDO Belastingplan 2013

> Download

 

Presentatie Vondenhoff Sijben

> Download

 

Presentatie Tjeu Scholtes Care & Coach Connection

> Download

 

Presentatie IBA

> Download

 

Presentatie Parkstad Limburg

WTTC prijs 2016

> Download

 

Presentatie HaCo-project

door Thei Jacobs

> Download

 

Presentatie Rd4

door Guy Drummen

> Download

Lunchbijeenkomst donderdag 30 mei 2013 Sportpark ter Waerden

 

Tijdens deze bijeenkomst hebben Harry Erkens, wethouder van Sport, en Andrew Simons, bestuurslid beheersstichting Park ter Waerden, ons geïnformeerd over de start, de route die gezamenlijk is afgelegd en de ambities die de beheerstichting Park ter Waerden voor de toekomst heeft.

 

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de aanpassingen die het voormalige sportpark ter Waerden in Ubach over Worms omvormen naar een brede maatschappelijke en sportieve voorziening onder de naam Park ter Waerden. Na een ruime voorbereidingstijd werd in een periode van ongeveer twee jaar een miljoenenproject gerealiseerd dat in de zomer van 2013 voltooid zal worden. Naast de aanleg van een atletiekaccommodatie voor atletiekvereniging STB en een kunstgrasveld voor voetbalvereniging UOW’02, wordt een multifunctioneel gebouw gerealiseerd. Dit gebouw herbergt onder andere de horecavoorziening van het park en een ruimte voor RADAR, een organisatie die werkt met mensen met een verstandelijke beperking.

Gezamenlijke lunchbijeenkomst donderdag 21 maart 2013

Bedrijfsbezoek Brandweer Kerkrade

 

Dit jaar hebben we samen met het KIDB een interessante lunchbijeenkomst gehad bij de Brandweer. Zij hebben ons verteld en laten zien dat preventie veel leed kan voorkomen, o.a. via een presentatie over preventie en de regels die de Brandweer hanteert met betrekking tot gebouwen. Iets waar we als ondernemers allemaal mee van doen hebben. De presentatie werd verzorgd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk; waarom regels nodig zijn en wat de gevolgen zijn als we ze niet uitvoeren of negeren, om vanuit de beide standpunten van ondernemer en Brandweer dit aspect van veiligheid meer inhoud te geven.

 

Tevens was er een praktijk gedeelte. Middels een demonstratie kwam de rol van preventie en de organisatie hieromheen  aan de orde. Ook hebben ze ons laten zien hoe je van een Ford Ka een cabrio kunt maken, uiteraard alleen voor noodgevallen.

 

De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke lunch en een rondleiding door de kazerne.

 

Heren (vrijwillige) Brandweermannen BEDANKT.

Nieuwjaarsbijeenkomst donderdag 10 januari 2013

 

Traditioneel als we zijn vond ook dit jaar de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats in het Theater Landgraaf. Na een welkom waar we samen op onze gezondheid en een voorspoedig Nieuwjaar hebben geproost, heeft onze voorzitter Jo Mulders voor ons teruggekeken naar het afgelopen jaar en een indruk gegeven van onze voornemens voor 2013. Aansluitend heeft Burgemeester Raymond Vlecken zich tot ons gericht en een nieuwjaarsrede gehouden.

 

Als muzikale omlijsting van deze bijeenkomst hadden we een bijzonder optreden, namelijk een miniconcert van de band “Our Way” van Radar samen met het Landgraafs Symfonie Orkest. De band “Our Way” en de blazers van het Landgraafs Symfonie Orkest speelden voor ons ‘het Land van Maas en Waal’ en de blazers brachten daarna het nummer ‘The Entertainer’.

 

Na afloop van het optreden hebben we onder het genot van een drankje en een hapje nog gezellig bij kunnen praten.