Lunchbijeenkomst woensdag 8 november 2012

 

Een zeer interessante bijeenkomst van het KIDL in de mooie omgeving van Kasteel Erenstein, met de volgende onderwerpen:

 

Het belastingplan 2013

In het belastingplan staan de fiscale maatregelen die elk jaar op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Mr. drs. Noël Souren, Junior Belastingadviseur bij BDO Accountants & Belastingadviseurs, heeft dit plan naast de laatste ontwikkelingen tot en met vandaag, voor zover het nieuwe kabinet deze heeft gepubliceerd, aan ons voorgelegd en uiteengezet.

 

Insolventierecht

Mr. Jeroen Gorissen, partner bij Vondenhoff Sijben Advocaten heeft een inleiding gegeven over het insolventierecht. Dit recht regelt de verschillende situaties waarin een persoon of een bedrijf geconfronteerd wordt met schulden waarbij ze moeilijkheden hebben die te betalen. Het bevat de regeling in geval van faillissement en gerechtelijk akkoord, de collectieve schuldenregeling, de regels over het leggen van beslag en de openbare verkoop.

 

* Helaas zijn de foto's van een mindere kwaliteit, excuses hiervoor.

Nazomerbijeenkomst vrijdag 28 september 2012

 

Op deze zonnige dag zijn we vanuit Landgraaf naar het Klooster en de Kristalfabriek van Val Saint-Lambert te Seraing, België vertrokken. De kristalfabriek van Val Saint-Lambert ligt op het voormalige terrein van een oude cisterciënzerabdij uit de 18de eeuw, iets ten westen van Luik langs de oevers van de Maas. Hier hebben we een presentatie en rondleiding gehad en hebben we de showroom van de fabriek bezocht. Zeer indrukwekkend was het om de meesterglasblazers en graveerders aan het werk te zien. Tijdens de rondleiding hebben we op zeer levendige wijze een uitleg gekregen over het ontstaan van glas en over de manier waarop men in de loop der eeuwen gebruik heeft gemaakt van glas.

 

Daarna zijn we naar L1 in Maastricht gegaan. Naast een bedrijfsfilm hebben we de radio- en tv-studio’s, de diverse technische ruimten en de nieuwsredactie bezocht. L1 geeft prioriteit aan nieuws, achtergronden bij het nieuws, sport en (live) evenementen. Voor elk deel van Limburg, voor de 1,1 miljoen mensen die in Limburg wonen. L1 verspreidt zijn programma’s en informatie via televisie, radio, internet, teletekst en nieuwe media. Dankzij digitale technieken zijn we wereldwijd te ontvangen.

 

Na de rondleiding bij L1 zijn we naar de Golfbanen van het rijk van Margraten gegaan, waar we heerlijk in het zonnetje genoten van een drankje en hapje en waarbij we tevens uitzicht hadden op het prachtige Zuid-Limburgse land.

 

Ter afsluiting van deze dag zijn we doorgereisd naar Bilderberg Kasteel Vaalsbroek. In het prachtige Limburgse heuvellandschap pronkt het 15e eeuws kasteel op loopafstand van de moderne hotelvleugels in al hun glorie. In het meerdere sfeervolle ruimten hebben we genoten van de klassieke Franse keuken.

Al met al weer een geslaagde dag.

Bijeenkomst WK wielrennen / “Blue Ocean” woensdag 19 september 2012

 

Een gezamenlijke bijeenkomst van de Ondernemersvereniging

Abdissenbosch / Strijthagen en KIDL

 

Een enerverende bijeenkomst tijdens het WK wielrennen. Vanuit de showroom van Toyota Mengelers te Landgraaf hebben ondernemers van Landgraaf en leden van KIDL en de Ondernemersvereniging Abdissenbosch - Strijthagen de heren wielrenners tijdens de individuele tijdritten voorbij zien flitsen.

 

Na het ontvangst is het KVO-certificaat uitgereikt aan de Ondernemersvereniging. Dit certificaat staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen, waarbij ondernemers op de bedrijventerreinen samen met de Gemeente, Politie, Brandweer en enkele andere partijen afspraken maken om voornamelijk de veiligheid, het onderhoud en beheer, overlast en criminaliteit op de bedrijventerreinen aan te pakken.

 

Aansluitend heeft de heer Jo Spaubeck, docent Marketing aan de Hogeschool Zuyd, een inspirerende inleiding gegeven over “Blue Ocean”. Blue Ocean Strategy is een metafoor voor de ontdekkingstocht naar onontgonnen markten, waar nog geen concurrentiestrijd plaatsvindt. Het aantrekkelijke van de Blue Ocean Strategy is dat dit strategieraamwerk ons houvast biedt hoe we Blue Oceans kunnen ontdekken en bewerken en hoe we de “Red Oceans” moeten trachten te vermijden.

 

Nadat de renners voorbij zijn gereden hebben we onder het genot van een drankje en barbecue gezellig nagepraat en onze netwerken onderhouden.

downloads presentaties

Presentatie Happy Stress

Yunify

> Download

 

Presentatie Business Innovatie

Team Limburg

> Download

 

Factsheet eenvoudige taal voor laaggellerden

> Download

 

Naslagwerk laaggeletterdheid

> Download

`

Presentatie Marc van den Berg

> Download

 

Presentatie Wiertz  -

Grensoverschrijdend werken

> Download

 

Presentatie Eigen regie op

gezond werk!

> Download

 

Presentatie de Gezonde Basisschool van de Toekomst

> Download

 

Presentatie Bart Nieuwenhuis - Meerwaarden met Diensten

> Download

 

Presentatie PALET

> Download

 

Presentatie Zelle & Zo

> Download

 

Presentatie VAZOM

> Download

 

Presentatie WMO - Sociaal domein

> Download

 

Presentatie Ondernemen

met sociale netwerken

> Download

 

Presentatie Jos Maas

Hogeschool Zuyd

> Download

 

Presentatie Roel Luijten Flexibilisering vennootsschapsrecht

> Download

 

Presentatie BDO Belastingplan 2013

> Download

 

Presentatie Vondenhoff Sijben

> Download

 

Presentatie Tjeu Scholtes Care & Coach Connection

> Download

 

Presentatie IBA

> Download

 

Presentatie Parkstad Limburg

WTTC prijs 2016

> Download

 

Presentatie HaCo-project

door Thei Jacobs

> Download

 

Presentatie Rd4

door Guy Drummen

> Download

Lunchbijeenkomst dinsdag 26 juni 2012

 

“Flexibilisering vennootschapsrecht”

 

Mr. E.R.C.J. Luijten, notaris te Landgraaf en sedert de oprichting van het KIDL lid, heeft een inleiding gegeven over de “vrijheid blijheid voor de BV”. De BV krijgt een flinke opknapbeurt en dat is goed nieuws, want een groot aantal achterhaalde en overbodige regels rond deze rechtsvorm wordt geschrapt. Daardoor komen er ruimere mogelijkheden om een BV naar eigen inzicht vorm te geven. Ook bestaande BV’s kunnen daarvan profiteren. Dan maakt een nieuwe wet een eind aan veel formaliteiten en beletsels rond de oprichting en inrichting van een BV. De invoering van de flexibilisering van het BV-recht vindt hoogstwaarschijnlijk plaats per 1 januari 2013.

Lunchbijeenkomst donderdag 26 april 2012

 

Jos Maas, coördinator - programmamanager Servicecentrum Limburg Competent, dienst Onderwijs en Onderzoek Zuyd Hogeschool en Marlies Koks van Leeuwenborgh Opleidingen hebben ons tijdens een lezing meer uitleg gegeven over het Servicecentrum Limburg Competent (SLC). Het SLC is er van overtuigd dat het bedrijfsleven in de komende jaren sterk verandert!

 

Daarnaast hebben zij uitleg gegeven over EVC ‘Erkennen van Verworven Competenties’. Een ideaal instrument om de talenten van (potentiële) medewerkers te erkennen en de ontwikkeling daarvan te bevorderen.

 

Aan het eind van de lezing werd er boeiend gediscussieerd waarbij duidelijk werd dat dit onderwerp steeds meer gaat ‘leven’ voor de leden van het KIDL.

Nieuwjaarsbijeenkomst donderdag 12 januari

 

De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van het KIDL vond plaats in het Theater Landgraaf. Onze voorzitter, Jo Mulders, heeft in zijn toespraak onder andere aangegeven dat ‘samenwerking’ in 2012 binnen het KIDL centraal zal staan. Hij duidde hierbij op de reeds bestaande samenwerking met de Ondernemersvereniging Abdissenbosch & Strijthagen en de gezamenlijke bijeenkomsten met het KIDB en KIDK, welke wij in 2012 zullen voortzetten.

 

Ook Burgemeester Raymond Vlecken heeft ons toegesproken, met bemoedigende woorden voor het nieuwe jaar en hij sprak zijn dank uit voor zijn eerste mooie jaar als Burgemeester van Landgraaf.

 

Ter ere van het jubileum van het 150 jarig bestaan van de Koninklijke Fanfare Aloysiana heeft de heer Fons Lauvenberg ons geïnformeerd over de activiteiten die in het jubileumjaar zullen plaatsvinden. Tevens is het eerste exemplaar van het jubileummagazine uitgereikt aan de Burgemeester. Het magazine laat ons kennis maken met de veelzijdige historie van de vereniging. Het mooie magazine wordt na afloop van de bijeenkomst aan alle leden aangeboden.

 

Als laatste ‘presentatie’ konden we genieten van de nieuwe ‘buut’ van de jeugdbuuttekampioen 2011, Ashwin Hinssen. De stemming zat er goed in, er volgde dan ook een groot applaus voor de jonge buuttereedner.

 

Aansluitend hebben wij onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes gezellig kunnen bijpraten met KIDL-medeleden en hun partners.